Naše ciele

Dodávky špeciálnych elektrotechnických komponentov a zariadení pre priemysel a oblasť dopravy.

Projektovanie elektrických zariadení pre železničnú infraštruktúru s využitím najnovších poznatkov z tejto oblasti.

Projektovanie elektrických inštalácii budov a stavieb a následné revízie elektrických častí.

Sprostredkovanie výroby častí elektrických rozvádzačov.

Poradenstvo v oblasti náhrad tzv. obsolete komponentov.