Kategória: Blog

okt - 11
2019

Prúdové a napäťové snímače fy LEM

Hallova sonda Využívá se dvou zapojení tzv. open loop (otevřená smyčka) a closed loop (uzavřená smyčka). Pomocí obou zapojení lze měřit stejnosměrný i střídavý proud ve frekvenčním rozsahu do několika desítek kHz. Princip měření využívá Biot-Savartova zákona. Tyto snímače vykazují…

apr - 06
2017

Výkonové kondenzátory PK16

Der PK16™ Kondensator lässt sich universell zum Aufbau niederinduktiver DC Zwischenkreise und für DC Filter einsetzen und kann mit seiner hohen Energiedichte sowohl Batterien seriengeschalteter Elektrolytkondensatoren als auch große quaderförmige Folienkondensatoren ersetzen. Die Kapazität in einem DC-Zwischenkreis muß groß genug…

apr - 06
2015

Moduly INFINEON

Our solid state relays (SSRs) are on/off remotely controlled switches with complete galvanic isolation from input to output. No power supply is needed on the output. Using a relay allows for low-power control (e.g. from a microprocessor) over a high-power signal…