Odborné prehliadky a odborné skúšky

apr - 06
2017

Odborné prehliadky a odborné skúšky

 Predaj komponentov, odborné prehliadky a odborné skúšky, revízie vyhradených technických zariadení elektrických.

 • Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 • Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky určených technických zariadení elektrických v zmysle vyhlášky č. 205/2010 MPDT SR
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrickýchv zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení  elektrickýchv zmysle vyhlášky č. 205/2010 MPDT SR.

 • Projektovanie a výroba vyhradených technických zariadení  elektrickýchv zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 • Projektovanie a výroba vyhradených technických zariadení  elektrickýchv zmysle vyhlášky č. 205/2010 MPDT SR.
 • Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Inžinierska činnosť, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
 • Výskum a vývoj v oblasti technických vied