Mesiac: október 2019

okt - 11
2019

Prúdové a napäťové snímače fy LEM

Hallova sonda Využívá se dvou zapojení tzv. open loop (otevřená smyčka) a closed loop (uzavřená smyčka). Pomocí obou zapojení lze měřit stejnosměrný i střídavý proud ve frekvenčním rozsahu do několika desítek kHz. Princip měření využívá Biot-Savartova zákona. Tyto snímače vykazují…